ZAMOJSKIE TOWARZYSTWO ,,RENESANS

rok założenia 1992 r.

 

ADRES DO KORESPONDENCJI:

ul. Wyszyńskiego 28A, 22 - 400 Zamość

tel. +48 607357521

www.towarzystwo-renesans.pl

 

Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy

Nr KRS: 0000098329

REGON: 850165033

NIP: 922 220 08 27

BANK: PEKAO S.A. Oddział Zamość: nr 16 12 40 2005 1111 0000 1764 8020

 

     Zamojskie Towarzystwo ,,RENESANS"

      jest członkiem założycielem:

Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

www.regionalizmpolski.pl

 

oraz członkiem:

Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lubinie

www.wrtr.pollub.pl
 

 

 

Copyright © by Zamojskie Towarzystwo "RENESANS" 2011