Exlibris autor: Krzysztof Marek Bąk, rok powstania: 2011, wymiary: 59 x 70 mm, dedykowany Zamojskiemu Towarzystwu "RENESANS".

Karta pocztowa wydana w 2007 r. z okazji I Zamojskiego Biennale Sztuki inspirowanego poezją Bolesława Leśmiana.

Karta pocztowa wydana w 2007 r. z okazji I Zamojskiego Biennale Sztuki inspirowanego poezją Bolesława Leśmiana.

 Karta pocztowa wydana w 2009 r. z okazji II Zamojskiego Biennale Sztuki inspirowanego poezją Bolesława Leśmiana.

 Karta pocztowa wydana w 2009 r. z okazji II Zamojskiego Biennale Sztuki inspirowanego poezja Bolesława Leśmiana.

 Karta pocztowa wydana w 2009 r. z okazji II Zamojskiego Biennale Sztuki inspirowanego poezja Bolesława Leśmiana.

 Karta pocztowa z wierszem pt. ,,Najpiekniejsze nocą" Jadwigi Górskiej-Bieluszko wydana w 1996 r. wspólnie z: Urzędem Miasta w Zamościu, Nauczycielskim Klubem Literackim ZNP i Zamojskim Ośrodkiem Informacjim Turystycznej. Foto: W.Lipiec, oprac. graf.:St. Pasieczny.

Karta pocztowa z wierszem pt. "Starówka - noc" Krzysztofa Konopy wydana w 1996 r. wspólnie z: Urzędem Miasta w Zamościu, Nauczycielskim Klubelm Lierackim ZNP i Zamojskim Ośrodkiem Informacji Turystycznej. Foto: W. Lipiec, oprac. graf.: St. Pasieczny.

 Karta pocztowa z wierszem pt. ,,Zamojski ratusz" Andrzeja Józefa Misiury wydana w 1996 r. wspólnie z: Urzędem Miasta w Zamościu, Nauczycielskim Klubem Literackim ZNP i Zamojskim Ośrodkiej Informacji Turystycznej. Foto: W. Lipiec, oprac. graf.: St. Pasieczny.

Ilustrowany katalog pt. ,,Leśmianowi" do wystawy ,,Łąka" z tekstem wiersza ,,Łąka" Bolesława Leśmiana, reprodukcjami prac artystów bioracych udział w wystawie: Józef Panfil, Zygmunt Jarmuł, Zofia Kosiorek-Poździk, Barbara Szubińska, Elżbieta Gnyp, Lidia Małyszko-Ramik, Franciszek Maśluszczak, Maria Małyszko-Jarzębicka, Elżbieta Hałasa, Anna Szymanek, Stanisław Mazuś, Bogusław Bodes. ISBN 83-906437-8-2. Wydanie: Zamość  2006 r.

Ilustrowany katalog pt. "Leśmianowi - Malinowy chruśniak" do wystawy I Zamojskiego Biennale Sztuki inspirowanego poezją Bolesława Leśmiana pt. "Malinowy chruściak" ze wstępem kuratora Biennale,  esejem pt. "Malinowy chruśniak czyli w Leśmianowskim ogrodzie  świata" dr Barbary Stelmaszczyk, tekstem pt. "Dlaczego Leśmian?" prof. Barbary Szubińskiej, wierszem Bolesława Leśmina, reprodukcjami prac artystów bioracych udział w wystawie: Jagoda Adamus, Krzysztof Marek Bąk, Bogusław Bodes, Magdalena Cybulska, Eugeniusz Delekta, Antoni Fałat, Ryszard Gancarz, Elżbieta Gnyp, Małgorzata Hołówka, Katarzyna Handzlik, Aneta Jaźwińska, Ivan Kulik, Paweł Lasik, Maciej Eugeniusz Maciejewski, Nina MIrecka-Maciejewska, Katarzyna Orthwein, Irena Popiołek, Janusz Popławski, Marek Jan Rzeźniak, Bartłomiej Sęczawa, Marek Sołowiej, Henryk Szkutnik, Barbara Szubińska, Dorota Szczepanowska, Barbara Tchórzewska-Czaja, Helena Tchórzewska, Wiorika Zagórowska, Kazimierz Gustaw Zemła, Katarzyna Zwolińska.  ISBN 978-83-906437-7-9. Wydanie: Zamość 2007 r.

Ilustrowany katalog pt. "Dziejba leśna" do wystawy II Zamojskiego Biennale Sztuki inspirowanego poezją Bolesława Leśmiana pt. ,,Dziejba leśna" ze wstepem kuratora Biennale, esejem pt. ,,Znaki, słowa i obrazy. Rzecz o ksztynie czasu" prof. Jagody Adamus, wiersze Bolesława Leśmiana, reprodukcje porac artystów bioracych udział w wystawie: Jagoda Adamus, Marta Weronika Andała, Stanisław Baj, Grażyna Mochalak-Bazylewicz, Bogusław Bodes, Renata Bonczar, Tadeusz Zdzisław Błoński, Winicjusz Borowski, Adam Czech, Eugeniusz Delekta, Elżbieta Gnyp, Krzysztof Grzesiak, Zygmunt Jarmuł, Antoni Kowalski, Franciszek Maśluszczak, Stanisław Mazuś, Marian Molenda, Robert Motelski, Krystyna Golus-Możejko, Stanisław Pasieczny, Jacek Pasieczny, Magdalena Pastuszak, Włodzimierz Pastuszak, Jerzy Pietryczuk, Bartłomiej Sęczawa, Marta Gąsienica-Szostak, Barbara Szubińska, Jerzy Tyburski, Barbara Warzeńska, Marek Wawro, Marta Węg, Leszek Zbijowski. Wydanie: Zamość 2009 r.

Ilustrowany katalog pt. "Chopinowi - nie wysłane listy" do wystawy "Chopinowi - nie wysłane listy", ze wstępem kuratora, reprodukcjami prac artystów biorących udział w wystawie: Grażyna Michalak-Bazylewicz, Bogusław Bodes, Eugeniusz Delekta, Elżbieta Gnyp, Magdalena Pastuszak, Włodzimierz Pastuszak, Patrycja Marczewska, Barbara Szubińska, Dorota Szczepanowska, Leszek Zijewski. ISBN 978-83-926542-8-5. Wydanie: Zamość 2010 r.

Ilustrowany katalog pt. ,,Napój cienisty" do wystawy III Zamojskiego Leśmianowego Biennale Sztuki pt. "Napój cienisty" ze wstępem kuratora wystawy, słowem ,,Malarstwo spełniało i nadal spełnia..." prof. Barbary Szubińskiej Rutkowskiej, esejem pt. "Poezja pragnienia - poezja sprzeciwu. Słowo o ,,Napoju cienistym" Bolesława Leśmiana", wierszami Bolesława  Leśmiana, reprodukcjami prac artystów bioracych udział w wystawie: Jagoda Adamus, Krzysztof Marek Bąk, Bogusław Bodes, Renata Bonczar, Joanna Brześnińska-Riccio, Magdalena Cybulska, Eugeniusz Delekta, Lili Fijałkowska, Wiesław Fijałkowski, Elżbieta Gnyp, Jan Grodek, Katarzyna Handzlik-Bąk, Zofia Kosiorek-Poździk, Jadwiga Janus, Sabina Lonty, Franciszek Maśluszczak, Giovanni Mazzi, Dariusz Mlącki, Magdalena Pastuszak, Włodzimierz Pastuszak, Janusz Popławski, Alina Sibera, Stanisław Stach, Barbara Szubińska, dokumentacja fotograficzną Zamościa z czasów obecności poety B. Leśmiana (lata 20-te - 30-te XX w.) i XXI w. ISBN 978-83-926542-9-2. Wydanie: Zamość 2011 r.

 

 Tom poezji Bogusławy Lankamer pt. ,,Całe moje istnienie", wybór wierszy, opracowanie, pastele, rysunki, projekt graficzny i wstęp ,,Tajemnica twórczości poetyckiej.." Elżbieta Gnyp. ISBN 978-83-926542-2-3. Wydanie: Zamość 2012 r.

 

 Ilustrowany katalog pt. "Sad rozstajny Leśmianowi" do wystawy IV Zamojskiego Leśmianowego Biennale Sztuki pt. "Sad rozstajny" z esejem autorstwa Piotra Sanetry pt. " Magia sadu", tekstem pt. "Deja vu czyli pożarłem Sad rozstajny" dr hab. Włodzimierza Pastuszaka oraz włoskiego krytyka sztuki Lodoviko Gieruta pt. "Polska i Włochy: Sztuka i Poezja", wierszami Bolesława Leśmiana, reprodukcjami prac autorów bioracych udział w Biennale: Krzysztof Marek Bąk, Bogusław Bodes, Joanna Brześcińska-Riccio, Eugeniusz Delekta, Barbara Diakite, Elzbieta Dzikowska, Gian Paolo Giovannetti, Elżbieta Gnyp, Katarzyna Handzlik, Elzbieta Hałasa, Małgorzata Hołówka, Zygmunt Jarmuł, Zofia Kosiorek-Poździk, Darek Łukasik, Franciszek Maśluszczak, Dariusz Mlącki, Robert Motelski, Zdzisław Niedźwiedź, Magdalena Pastuszak, Włodzimierz Pastuszak, Barbara Szubińska, Tadeusz Wolski, notą artystyczną japońskiej artystki śpiewaczki Naomi Utamakury, dokumentacją fotograficzną z Zamościa z lat 20-30 XX w. czasów obecności w Zamościu poety B. Leśmiana i obecnego miasta. ISBN 978-83-926542-6-1. Wydanie: Zamość 2013 r.

 

 Ilustrowany katalog pt. "Hommage a L" do wystawy rzeźb ceramicznych Katarzyny Handzlik z tekstem dr hab. Krzysztofa Marka Bąką oraz reprodukcjami prac autorki. ISBN 978-926542-3-0, Wydanie: Zamość  2014 r.

 

 Ilustrowany katalog pt. "Ekslibrisy i małe formy graficzne" do wystawy Krzysztofa Marka Bąka z tekstem wprowadzającym autora oraz reprodukcjami eksponowanych na wystawie grafik. ISBN 978-926542-5-4, Wydanie: Zamość 2016 r.

 

Katalog - album pt. "Dwa światy - Leśmianowi" otrzymał WYRÓŻNIENIE w Konkursie "Książka Roku '2016" organizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczna im. H. Łopacińskiego  w Lublinie.

Ilustrowany katalog pt. "Dwa światy - Leśmianowi" do wystawy międzynarodowej V Zamojskie Leśmianowe Biennale Sztuki pt. "Dwa światy" ze wstępem kuratorki wystawy oraz esejem autorstwa Krzysztofa Marka Bąka pt. "Sztukpiękność poezji Leśmiana", tekstem pt. "Myśląc o Polsce..."  autorstwa włoskiego krytyka sztuki i literata Lodovico Gieruta oraz Vittorio Guidi - Dyrektora Muzeum Ugo Guidi w Forte dei Marmi, wierszami Bolesława Leśmiana, reprodukcami wszystkich uczestniczących w Biennale  artystów: Krzysztof Marek Bąk, Tomasz Bełech, Bogusław Bodes, Joanna Brześcińska- Riccio, Eugeniusz Delekta, Massimo Facheris, Marta Gierut, Elżbieta Gnyp, Katarzyna Handzlik, Elżbieta Hałasa, Zygmunt Jarmuł, Zofia Kosiorek-Poździk, Alicja Kowalska, Donata Kowalski, Marta Małyszko-Jarzębicka, Stanisław Mazuś, Annamaria Maremmi, Lidia Małyszko-Ramik, Dariusz Mlącki, Marian Molenda, Katarzyna Orthwein, Włodzimierz Pastuszak, Łucja Piwowar-Bagińska, Tadeusz Ramik, Milena Romanowska, Agnieszka Sitko, Agnieszka Szenberg, Barbara Szubińska, Maria Rita Vita, Maja Wojnarowska, Wojciech Zembrzuski. dokumentacją fotograficzną Zamościa z lat 20-30-tych XX w. oraz dzisiaj. ISBN 978-83-926542-7-8. Wydanie: Zamość 2016 r.

 

Album pt. "Leśmianowa Kolekcja Sztuki" prezentuje zbiory dzieł sztuki powstałych w latach 2009-2017 z inspiracji poezją Bolesława Leśmiana, gromadzone są w Zamościu przez  Towarzystwo "RENESANS". W albumie: reprodukcje wszystkich dzieł kolekcji, katalog zbiorów, indeks artystów, fotografie Zamościa z czsów Boleslawa Leśmiana - lata 20-30-te XX w. i Zamość dzisiaj, wiersze poety. Album "Leśmianowa Kolekcja Sztuki" wydany w "Roku Bolesława Leśmiana w Zamościu" oraz w roku jubileuszu 25-lecia Zamojskiego Towarzystwa "RENESANS". ISBN 978-83-926542-1-6. Wydanie: Zamość 2017 r.

 

Katalog do indywidualnej wystawy malarstwa Elzbiety Gnyp pt. "Pejzaż" zorganizowanej w Biurze Wystaw Artystycznych - Galerii Zamojskiej. Zawiera reprodukcje prac, wstęp - recenzja dr Piotra Kondraciuka pt. "Poetycki pejzaż", biogram artystyczny oraz kalendarium wydarzeń uzupełnione dokumentacją fotograficzną. ISBN 978-83-949800-0-9. Wydanie: Zamość 2018 r.

Katalog - album pt. "nie widać nic, a - widać" otrzymał WYRÓŻNIENIE w Konkursie "Książka Roku '2019. Lublin i Lubelszczyzna" organizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie za "szczególne walory edytorskie i formę przekazu".

Katalog do indywidualnej wystawy grafiki Elżbiety Gnyp pt. "nie widać nic, a - widać" zorganizowanej w Biurze Wystaw Artystycznych - Galerii Zamojskiej.  Prezentowane na wystawie prace powstały z inspiracji naturą i z zachwytu nad poezją Bolesława Leśmiana.  Fragmenty wierszy oraz zawarte w nich myślowe sentencje posłużyły artystce jako tytuły grafik. Katalog zawiera reprodukcje prac, wstęp autorki, recenzję dr Agnieszki Szykuły-Żygawskiej, biogram artystyczny. ISBN 978-83-949800-1-6. Wydanie: Zamość 2019 r.

Copyright © by Zamojskie Towarzystwo "RENESANS" 2011