2023 r.

 • Zebranie Krajowej Rady Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP

Warszawa, Muzeum Niepodległości, 7 września 2023 r.

Uczestniczyła Prezes Towarzystwa dr Elżbieta Gnyp - członkini Prezydium KR RSR RP

 

 • Walne Zebranie Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Poskiej

Warszawa, Muzeum Niepodległości, 16 września 2023 r.

 

Na kadencję 2023 - 2027 zostali wybrani:

Przewodnicząca Rady Krajowej RSR RP: Bożena KONIKOWSKA

Zastępcy Przewodniczącej: dr Elżbieta GNYP

                                               dr Andrzej TALARCZYK

Sekretarz: Iwona DOMINIAK

Skarbnik: Danuta KOŁODZIEJ

Członkowie: Jarosław STULCZEWSKI i Jacek ŻUKOWSKI

Janusz T. Panasiewicz został wybrany do prac w Komiski Rewizyjnej

 

 • Konferencja naukowa

pt. Akademia Zamojska ku doskonałości człowieka i Ojczyzny

Zamość, Ratusz - sala Consulatus, 6 października 2023 r.

Organizator: Urząd Miasta Zamość, Akademia Zamojska

W konferencji uczestniczyly i Towarzysztwo reprezentowały: Teresa R. Bodys i  dr Elżbieta Gnyp.

 

 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Homo viator

pt. Niebezpieczeństwo Podróży

​Zamość, Ratusz - sala Consulatus, Rektorat Akademii Zamojskiej, 19-21 października 2023 r

Organizatorzy: Akademia Zamojska, Archiwum Państwowe w Zamościu

W konferencji udział wzięli: dr Elżbieta Gnyp i dr Janusz T Panasiewicz.

 

 • Inauguracyjne spotkanie Rady Krajowej, Komisji Rewizyjnej, Sądu

Koleżeńskiego Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, Muzeum Niepodległości, 17 listopada 2023 r. 

Uczestniczą: dr Elżbieta Gnyp, dr Janusz T. Panasiewicz

 

2022 r.

 • Spotkanie i promocja książki pt. "Nasi sąsiedzi z pasją"

​            Zamość -  Osiedlowy Dom Kultury "Okrąglak", 22 lutego 2022 r.

Publikacja została wydana z okazji 40-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu - organizatora spotkania.

W gronie wyjątkowych mieszkańców i osobowości z różnorodnymi życiowymi pasjami jest Elżbieta Gnyp - prezes Zamojskiego Towarzystwa "RENESANS". 

 

 • Zebranie Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP  

​           Warszawa, Muzeum Niepodleglości - Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów,                                   26 sierpnia 2022 r.

Uczestniczyła prezes Towarzystwa "RENESANS" - członkini Prezydium RK RSR RP.

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Etyczne wymiary architektury miasta. Inspiracje zamojskie"

​Zamość, Sala Consulatus w Ratuszu, Akademia Zamojska - Rektorat, 21 listopada 2022 r.

Organizatorzy:  Komisja Urbanistyki i Architektury PAN O/Kraków

                             Archiwum Państwowe w Zamościu

                             Akadmia Zamojska

Towarzystwo "RENESANS" reprezentował dr Janusz T. Panasiewicz

2021 r.

 • Zebranie Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP 

           ​Forma spotkania: online, 14 marca 2021 r.

 

Uczestniczyła prezes Towarzystwa "RENESANS" - członkini Prezydium RK RSR RP.

 •  Zebranie Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP, 

            ​Forma spotkanie: online, 14 lipca 2021 r.

Uczestniczyła prezes Towarzystwa "RENESANS" - członkini Prezydium RK RSR RP.

2020 r.

 • Uroczyste wręczenie Nagród i Wyróżnień w Konkursie "Książka Roku '2019. Lublin i Lubelszczyzna", Lublin 2 października 2020 r.

​Organizator: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie

Zamojskie Towarzystow "RENESANS" otrzymało WYRÓŻNIENIE jako wydawca albumu autorstwa Elżbiety Gnyp pt. "nie widać nic, a - widać"  za "szczególne walory edytorskie i formę przekazu".

Towarzystwo "RENESANS" reprezentowali: Elżbieta Gnyp, Małgorzata Trojanowska, Janusz T. Panasiewicz. 

2019 r.

 • Konferencja naukowa pt. "Lubelszczyzna w lecie 1944 r. Oczekiwania a rzeczywistość społeczno-polityczna", Opole Lub.,  23-24 luty 2019 r.

​Organizatorzy: Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.

Współorganizatorzy: Miasto Opole Lub., Opolskie Centrum Kultury, Towarzystwo Przyjaciół Opola Lub.

Towarzystwo "RENESANS" reprezentował dr Janusz T. Panasiewicz

 • Zebranie Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP

            Warszawa, Centralna Biblioteka Rolnicza - siedziba RK RSR RP, 9 września 2019 r.

Uczestniczyła prezes Towarzystwa "RENESANS" - członek Prezydium RK RSR RP

 • 11 Spotkania Staszicowskie, Piła, 20 września 2019 r.

Organizator: Muzeum Stanisława Staszica w Pile.

Towarzystwo "RENESANS" reprezentował dr Janusz T. Panasiewicz, wygłosił referat pt. "Wewnętrzne rozgraniczenia wsi byłego folwarku hrubieszowskiego (i Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego) w latach 1788-1876."

 • Zebranie Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP

           ​Warszawa, Centralna Biblioteka Rolnicza - siedziba RK RSR RP, 2 grudnia 2019 r.

Uczestniczyła prezes Towarzystwa "RENESANS" - członek Prezydium RK RSR RP.

2018 r.

 • Spotkanie opłatkowe Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych. W programie: występ Chóru WOK "Słowiki Lubelskie", spektakl "Oświadczyny" Antoniego Czechowa wystawiony przez Amatorski Teatr Towarzyski. Muzeum Lubelskie - Galeria Malarstwa Polskiego XVII-XIX w. na Zamku Lubelskim, Lublin, 13 stycznia 2018 r.

W uroczystości uczestniczył i Towarzystwo "RENESANS" reprezentował dr Janusz Panasiewicz.

 • Konferencja naukowa pt. "Dzieci Zamojszczyzny zbrodnia, o której nie wolno człowiekowi zapomnieć", Zamość, Ratusz-sala Consulatus, 10-11 marca 2018 r.

Patronat Honorowy: Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Karczewski.

Organizatorzy: Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.

Partner: Urząd Miasta Zamość.

Współorganizatorzy: Zamojskie Towarzystwo "RENESANS" i Muzeum Zamojskie w Zamościu.

Wśród gości konferencji byli m.in.: senator RP Stanisław Gogacz, Prezydent m. Zamość Andrzej Wnuk, Przewodnicząca Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP Bożena Konikowska. Podczas konferencji Zamojskie Towarzystwo "RENESANS" zostało uhonorowane dyplomem: Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP w Warszawie, Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych i Woj. Ośrodka Kultury w Lublinie w roku jubileusz 25-lecia działalności.

 • Konferencja naukowa pt. ,,Pod Hetmańską Buławą". 400 lat od nadania Wielkiej Buławy Koronnej Hetmanowi Stanisławowi Żółkiewskiemu. Lublin, Żółkiewka, 14-15 kwietnia 2018 r.

Patronat Honorowy: Muzeum Wojska Polskiego.

Organizatorzy: Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Gmina Żółkiewka, Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Żółkiewki.

W konferencji Towarzystwo ,,RENESANS" reprezentowali i uczestniczyli: prezes Elżbieta Gnyp i dr Janusz Panasiewiocz.

 • XI KONGRES REGIONALISTÓW POLSKICH, Legnica 23-25 września 2018 r

​Organizator: Krajowa Rada Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP, Zarząd Gówny Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego.

 • V Walne Zgromadzenie Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych, Legnica.

​Delegatem na Kongres Regionalnych Towarzystw i Walne Zgromadzenie RSR RP byla prezes Towarzystwa "RENESANS" Elżbieta Gnyp.

Informacje na str. www.regionalizmpolski.pl

 • XIV ZJAZD TOWARZYSTW REGIONALNYCH LUBELSZCZYZNY,  Drogi do niepodległości w małych ojczyznach, Międzyrzec Podlaski, 5-7 października 2018 r.

​Organizator: Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych i Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. Towarzystwo "RENESANS" reprezentował dr Janusz Panasiewicz.

 • Zebranie Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP

            Warszawa, Centralna Biblioteka Rolnicza, 15 października 2018 r

Uczestniczyła prezes Towarzystwa "RENESANS".

 • Zebranie Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP

           Warszawa, Centalna Biblioteka Rolnicza, siedziba RK RSR RP, 3 grudnia 2018 r.

Uczestniczyła przesa Towarzystwa "RENESANS" - członek Prezydium RK RSR RP.

2017 r.

 • Gala Jubileuszowa - 15 lat Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Zamość - Centrum Kultury Filmowej "Stylowy", 19 maja 2017 r.

Uroczystość pod Honorowym Patronatem: Prezydenta Miasta Zamość Andrzeja Wnuka i Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu dr Stanisława Wieczorka.

Organizator: Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wielku w Zamościu,

Zamojskie Towarzystwo "RENESANS" reprezentowała prezes Elżbieta Gnyp.

 • Jubileusz 40 - lecie Towarzystwa Miłośników Zwierzyńca, Zwierzyniec - Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Roztoczańskiego Parku Narodowego, 21 maja 2017 r.

W uroczystościach jubileuszowych uczestniczyła i Towarzysto "RENESANS" reprezentowała Elżbieta Gnyp.

Organizator: Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie w Hrubieszowie.

Konferencja pod Patronatem: Krajowej Rady Notarialnej w Warszawie i  Burmistrza Miasta Hrubieszów Tomasza Zająca.

Zamojskie Towarzystwo "RENESANS" reprezentowała Teresa Renata Bodys, wygłosiła referat pt. Bolesław Leśmian - rejent oraz uczestniczyły Elżbieta Gnyp i Małgorzata Trojanowska.

 • ROK BOLESŁAWA LEŚMIANA w KSIĄŻNICY ZAMOJSKIEJ, Jubileusz 25 lat Zamojskiego Towarzystwa "RENESANS", Zamość, Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego, 12 października 2017 r.

Program:

 • Podsumowanie Roku Leśmiana,
 • Fizyka i metafizyka Bolesława Leśmiana  z Tomaszem Jastrunem o poezji i nie tylko,
 • Podsumowanie konkursu czytelniczego W kręgu życia i twórczości Bolesława Leśmiana,
 • Wernisaż wystawy malarstwa Elżbiety Gnyp pt. Łąka dedykowanej poezie B. L. w ,,Roku Bolesława Leśmiana w Zamościu".

Organizatorzy:

 • Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu
 • Zamojskie Towarzystwo "RENESANS" w Zamościu
 • 262-rocznica urodzin STANISŁAWA STASZICA, Warszawa, Pałac Staszica - Sala Lustrzana, 6 listopada 2017 r.

Organizatorzy: Polska Akademia Nauk, Archiwum i Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie.

W uroczystościach uczestniczy dr Janusz Panasiewicz,  wygłosi referat pt. Andrzej Zamoyski i Stanisław Staszic we wzajemnych relacjach.

 • Ogłoszenie rozstrzygnięcia Konkursu: KSIĄŻKA ROKU 2016, LUBLIN - LUBELSZCZYZNA, Lublin, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego, 8 grudnia 2017 r.

Organizator Konkursu: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

Katalog pt. Dwa światy Leśmianowi wydany przez Zamojskie Towarzystwo "RENESANS" w 2016 r. (redakcja, okładka, opracowanie graficzny: Elżbieta Gnyp) otrzymał WYRÓŻNIENIE w kategorii: LUBELSZCZYZNA - Wydawnictwo albumowe. W uroczystości wzięły udział: Elżbieta Gnyp, Teresa Renata Bodys, Małgorzata Trojanowska.

 • PODSUMOWANIE ROKU KULTURALNEGO 2017, Zamość, 15 grudnia 2017 r., Hala Tenisowa OSiR.

Podczas uroczystej Gali Podsumowania Roku Kulturalnego 2017 w Zamościu, w 25-rocznicę wpisu Zamościa na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO Nagrodą Prezydenta Miasta Zamościa została uhonorowana Elżbieta Gnyp - prezes Zamojskiego Towarzystwa "RENESANS", Animator i Ambasador Kultury Zamościa.

2016 r.

 • 200 - setna rocznica utworzenia Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego 1816 - 2016, Hrubieszów, Dziekanów 7 - 8 maja 2016 r.

Uroczystości pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Organizatorzy: Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie i Burmistrz Miasta Hrubieszowa.

Zamojskie Towarzystwo "RENESANS" reprezentuje dr Janusz Panasiewicz, który wygłosił referat pt. Konsekwencje katastrofalnych pożarów dla miasta Hrubieszowa i Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego oraz  Próby reaktywowania Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego po dekrecie likwidacyjnym Bolesława Bieruta.

 • XIV Sejmik Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny pt. ,,Stanisław Żółkiewski - poeta, hetman, mąż stanu", Krasnystaw/Żółkiew, 7-9 października 2016 r.

Organizatorzy: Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych i  Wojewódzki Dom Kultury w Lublinie.

W Sejmiku brał udział i Towarzystwo "RENESANS" reprezentował dr Januusz Panasiewicz.

Jubileusz 95-lecia Biblioteki Publicznej w Zamościu 1921-2016, Zamość, 26 października 2016 r.Organizator: Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego.

W programie: Seminarium poświęcone czytelnictwu. W uroczystościach jubileuszowych  Zamojskie Towarzystwo "RENESANS" reprezentowała Elżbieta Gnyp.

 • Sesja Towarzystw Regionalnych pn. ,,Spotkanie Miłośników Regionu poświęcone prowadzeniu badań regionalnych", Lublin, 14 listopada 2016 r.

W sesji uczestniczyła i Zamojskie Towarzystwo "RENESANS" reprezentowała Elżbieta Gnyp. Organizator: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

 • PODSUMOWANIE ROKU KULTURALNEGO 2016 w ZAMOŚCIU, Zamość, 16 grudnia 2016 r., Centrum Kultury Filmowej "Stylowy".

W spotkaniu uczestniczył dr Janusz Panasiewicz.

2015 r.

 • XIII Zjazd Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny Sakralna kultura materialna w małej ojczyźnie, Kodeń 19-21 czerwca 2015 r. Zamojskie Towarzystwo "RENESANS" reprezentuje Janusz Panasiewicz - członek Komisji Rewizyjnej.

Podczas Zjazdu Janusz Panasiewicz został wyróżniony Dyplomem Marszałka Województwa Lubelskiego "za zasługi w działalności na rzecz kultywowania tradycji i ochrony dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny".

 • Dzień Animatora Kultury w powiecie zamojskim - uroczystość, podczs której Starosta Zamojski uhonorował twórców i animatorów kultury współpracujących ze Starostwem Zamojskim  odbyła się 26 maja 2015 r. w Grabowcu, w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza. Zamojskie Towarzystwo "RENESANS" reprezentowała Lucyna Stąciek - członek Zarządu.

2014 r.

 • Gala Kultury Województwa Lubelskiego odbyła się w Teatrze im. Juliusza Ostarwy w Lublinie, w programie której uhonorowano najwybitniejszych twórców, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, mecenatów kultury oraz wybrano wydarzenie kulturalne 2014 r. Uroczystą Galę zakończył koncert absolwentów Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku. Zamojskie Towarzystwo "RENESANS" znalazło się wśród grona gości zaproszonych. Lublin 21 października 2014 r.
 • X Kongres Stowarzyszeń Regionalnych pt. "Regionalizm polski - 25 lat po transformacji jako źródła odrodzenia narodu i państwa", Bydgoszcz, 11-13 września 2014 r.
 • Spotkanie Noworoczne Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie. w programie: koncert chóru "Słowiki lubelskie", występ zespołu śpiewaczo-obrzędowego "Janowiacy", podsumowanie Konkursu Historycznego pt. "Mam w rodzinie bohatera", spotkanie przy wigilijnym stole, Lublin, Galeria Malarstwa Polskiego XVII-XIX w. na Zamku Lubelskim, 4 stycznia

2013 r.

Statuetkę oraz tytuł honorowy "AMBASADOR KULTURY ZAMOŚCIA 21013" otrzymała Elżbieta Gnyp za całokształt działalności na rzecz popularyzacji sztuki współczesnej w kraju i poza jego granizami. Wśród uhonorowanych byli: TVP Historia i Muzeum Historii w Warszawie.

2012 r.

Podczas Konferencji Elżbieta Gnyp  została odznaczona odznaką honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,,Zasłużony dla Kultury Polskiej".

 • Benefis poetki Marii Duławskiej, promocja tomiku fraszek pt. ,,Dama kier i walet pik", Zamość, Muzeum Zamojskie, 13 kwietnia.

Podczas Benefisu Maria Duławska została uhonorowana Nagrodą Prezydenta miasta Zamość.

2011 r.

 • Inauguracja Sezonu Artystycznego 2011 -2012 - Koncert skrzypcowy D-dur op. 6 Niccolo Paganiniego w wykonaniu Mariusza Patyry oraz Symfonia Fantastyczna  Hektora Berlioza w wykonaniu Filharmonii pod batutą Piotra Wijatkowskiego, Lublin, Filharmonia im. H. Wieniawskiego, 30 września.

Podczas Inauguracji Elżbieta Gnyp została uhonorowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Roku Chopinowskim 2010 Dyplomem ,,za wybitne dokonania na rzecz dziedzictwa wielkiego kompozytora, którego dzieło stanowi fundament polskiej kultury" - za wystawę i cykl wydarzeń pt. ,,Chopinowi - nie wysłane listy".

 • Zamojska Gala Europejskiego  Roku Wolontariatu, Zamość, Zamojski Dom Kultury, 7 grudnia. Rozstrzygniecie i ogłoszenie wyników Konkursu ,,Inicjatywa Pozarządowa Roku 2010".

I NAGRODA - Inicjatywa Roku 2010, za wydarzenie artystyczne - wystawę interdyscyplinarną pt. ,,Chopinowi - nie wysłane listy" otrzymało Towarzystwo ,,RENESANS".

2010 r.

Podczas Konferencji Bogusław Bodes został uhonorowany Nagrodę Kulturalną Województwa Lubelskiego za osiągnięcia w dziedzinie sztuki.

2009 r.

2006 r.

 • Sympozjum pt. „Spotkanie z Leśmianem” - Zamość, Muzeum Zamojskie, 12 grudnia.

2005 r.

 • „Wieczór z autografem” - spotkanie z poetą, eseistą i krytykiem literatury Waldemarem Michalskim, Zamość, Muzeum Zamojskie, 23 listopada.

2004 r.

 • Promocja antologii poezji „Zamojszczyzna w poezji i obrazie”, Zamość, Muzeum Zamojskie, 24 listopada.

2003 r.

 • Walny Zjazd Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „RENESANS” - Zamość, Muzeum Zamojskie,15 stycznia.

2002 r.

 • „Spotkanie noworoczne” - Jubileusz 10-lecia Zamojskiego Towarzystwa „RENESANS”, Zamość, Muzeum Zamojskie, 17 stycznia.

 • Utworzenie Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Zamość, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, inauguracja: 16 października..

2001 r.

 • Ogólnopolska Konferencja pt. „Dziedzictwo kulturowe w kształtowaniu tożsamości narodowej w procesie integracji z Unią Europejską. Rola miast i obszarów o znaczeniu historycznym i zabytkowym”Zamość, Ratusz - sala Consulatus, 5 września
  Zwierzyniec, Ośrodek Edukacyjno-Muzealny RPN, 6 września

2000 r.

 • „Wieczór z autografem” - spotkanie z poetą ks. Krzysztofem Guzowskim, wykład „Piękno jest w nas, piękno nas otacza”, promocja tomu poezji pt. „Słowa gorejące”, Zamość, Muzeum Zamojskie, 24 wrześni.
 • Poetyckie Mikołajki” - Zamość, Szkoła Podst. Nr 4, 5 grudnia.
 • Wieczór z autografem” - spotkanie z prof. filozofii Marią Szyszkowską,  wykład pt. „Na przełomie wieków”, spotkanie z poetą, rzeźbiarzem Janem Stępniem, Zamość, Muzeum Zamojskie, 14 grudnia.

1996 r.

 • VI Seminarium Wschodnioeuropejskie pt. "Do Europy z Krajami Nadbałtyckimi, Białorusią i Ukrainą", Zamość,  Ratusz - sala Consulatus, 30 maja - 1 czerwca.

1992 r.

 • Pierwsze spotkanie założycielskie grupy inicjatywnej, Zamość, kawiarnia Klubu Miedzynarodowej Prasy i Książki, 12 lutego.
 • I Walny Zjazd Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego ,,RENESANS" w Zamościu, Zamość, kawiarnia Klubu Międzynarodowej Prasy i Książki, 25 marca.
 • VIII Ogólnopolskie Spotkania Sienkiewiczowskie pt. "Motywy sakralne w twórczości H. Sienkiewicza", "Zamość w kulturze i literaturze", Zamość, 14-15 października (współorganizacja).
Copyright © by Zamojskie Towarzystwo "RENESANS" 2011